วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
วิ่ง 160 มีกลิ่นเหม็นไหม้ ปกติหรือเปล่า?
เป็นเพราะ ความใหม่ของรถพวก จารบี หรือสารหล่อลื้น ต่างๆ พอขับเร็วสายพาน เสียดสีเลยทำให้มีกลิ่นไหม้ๆ ออกมาบ้าง เมื่อใช้รถเลยช่วง Run in ไปแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไป
 
Home  |  About Us  |  Product  |  Services  |  News & Event  |  Tips  |  FAQ  |  Contact Us
บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
75 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. (662) 964-8444 (อัตโนมัติ 14 สาย) โทรสาร. (662) 964-8320
Email : marketing@luckystar.co.th